ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 777-00-03-452
REGON: P-631516028

PKO I o/Poznań
15 1020 4027 0000 1002 0033 1900

 

                                                                                                                                                                        DSM posiada do wynajęcia :

                                                                                                                                                                          I. Lokale użytkowe

                                                                                                                                                    1)  99,00 m2;  305,64 m2;  86,27 m2; 46m2 (parter) -  Racjonalizatorów 3

                                                                                                                                              2)  51,88 m2, 41,33 m2, 15,69 m2 -  Osinowa14/16

                                                                                                                                                                   3) 104,71 m2  - Cedrowa 10

                                                                                                                                                                  4)  44,40 m2  -  Cedrowa 7-11

                                                                                                                                                                 5) pomieszczenia piwniczne:

                                                                                                                                                                       27,11 m2 - Cedrowa 1-5;

                                                                                                                                                                       9,08 m2 - Czechosłowacka 23ab

                                                                                                                                                                           II. Miejsca postojowe:

                                                                                                                                                                Jaworowa

                                                                                                                                                                Św. Szczepana

 

     

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Racjonalizatorów 3, 61-453 Poznań, informuje, iż posiada do wynajęcia na czas nieokreślony.

lokal mieszkalny nr 10, położony w Poznaniu, na III piętrze budynku przy ul. Łozowej 85, o powierzchni użytkowej 37,18 m2 (składający się z 1 pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki, WC). Do lokalu przynależna jest piwnica. W budynku znajdują się instalacje: gazowa, elektryczna, ciepłej i zimnej wody, telewizji kablowej.

Wyjściowa stawka miesięcznego czynszu najmu wynosi 800,00 zł, a nadto do tego należy uwzględnić czynsz w wysokości opłat pobieranych przez Dębiecką Spółdzielnię Mieszkaniową od innych użytkowników lokali mieszkalnych (na chwilę obecną czynsz wynosi 164,47 zł miesięcznie) oraz opłaty (związane z używaniem lokalu, w szczególności opłaty za media, domofon, wywóz śmieci. itp.) liczone od jednej osoby wynoszą 167,00 zł.

W celu wynajęcia lokalu mieszkalnego należy w sekretariacie Spółdzielni: ul. Racjonalizatorów 3, 61-453 Poznań, złożyć pisemną ofertę.

W celu podpisania umowy najmu najemca musi wpłacić na konto Spółdzielni: PKO I/O Poznań Nr 15 1020 4027 0000 1002 0033 1900 kaucję w wysokości 3 pełnych czynszów.

Termin wpłaty kaucji – 7 dni, liczonych od kolejnego dnia po otrzymaniu pisemnego powiadomienia Spółdzielni o wybraniu oferty najmu.

Zawarcie umowy najmu nastąpi w terminie ustalonym przez strony, nie wcześniej niż po wpłaceniu ww. kaucji.

Istnieje możliwość oględzin lokalu po uprzednim ustaleniu ze Spółdzielnią terminu oględzin.

Informację o warunkach wynajęcia przedmiotowego lokalu, dokumentach koniecznych do zawarcia umowy najmu lokalu i inne szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Spółdzielni u p. Anny Wójcik w pokoju nr 1  lub telefonicznie pod numerem telefonu (0-61) 8344 981 albo drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OFERTA: pobierz

Harmonogram corocznego przeglądu instalacji gazowej: POBIERZ

Niniejszym informujemy lokatorów, że zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane zostanie dokonana kontrola w zakresie oceny stanu technicznego instalacji wentylacyjnej jak i przewodów kominowych wentylacyjno - spalinowych:

1. W godz. 10:00 - 14:00 oraz 16:00 - 18:00 w następujących budynkach mieszkalnych:

a) Bukowa 12ab                 - 09.03.2015r.

b) Racjonalizatorów 5-7-9  - 10.03.2015r.

c) Cedrowa 1-3-5               - 11.03.2015r.

d) Cedrowa 7-9-11             - 11.03.2015r.

e) Cedrowa 2-4-6-8-10-12 - 12.03.2015r.

 w pawilonach handlowo - usługowych:

f) Osinowa 14-16                 - 06.03.2015r. w godz. 10:00 - 13:00.

g) Racjonalizatorów 3          - 10.03.2015r. w godz. 11:00 - 15:00.

h) Dębowa 45,47,49,51       - 08-04-2015r.

i) Dębowa 37,39,41,43         -09-04-2015r.

j) Dębowa 53,55,57             - 10-04-2015r.

k) Czechosłowacka 40        - 14-04-2015r.

l) Czechosłowacka 23 AB   - 14-04-2015r.

ł) Czechosłowacka 9,11,13 - 15-04-2015r.

m) Wiklinowa 2,4,6              - 16-04-2015r.

n) Wiklinowa 3 AB               - 17-04-2015r.

o) Wiklinowa 10,12,14         - 20-04-2015r.

Przeglądy dokonywane są przez firmę: Usługi Kominiarskie "BARKOM" Sebastian Kowalski tel. kontaktowy 790-518-241. Prosimy o umożliwienie dokonania kontroli przewodów wentylacyjno - spalinowych pomieszczeń w w/w terminach.

Informacja Zarządu z działalności w IV kwartale 2014: pobierz

Informacja Rady Nadzorczej z działalności w IV kwartale 2014: pobierz

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ulicy Jaworowej.

Miesięczny koszt najmu wynosi 70,00zł brutto.

 

Osoby zainteresowane najmem proszone są o złożenie pisemnego wniosku w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 83 44 981 lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Racjonalizatorów 3 pokój nr 1.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu  04.11.2014r. odbyła się LXXV sesja Rady Miasta Poznania, w której uczestniczyła p. Ewa Parzych – Prezes Zarządu DSM.

W punkcie 14 porządku obrad głosowany był projekt uchwały PU 1294/14 A (zmieniający uchwałę Nr XL/602/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.) autorstwa Radnych Klubu PiS, poparty przez Radnego p. Łukasza Mikułę występującego w imieniu Klubu PO „w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości”.

 

uprawnionych do głosowania było:       37 osób
obecnych: 29 osób
nieobecnych: 8 osób

---------------------------------------------------------------------------

za projektem głosowało:                       28 osób
przeciwnych głosów: 0
wstrzymujących się: 1 osoba

 

 

Podjęta Uchwała Rady Miasta daje współużytkownikom wieczystym prawo wystąpienia z do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Poznania z wnioskiem o rozłożenie wymaganej kwoty wpłaty w ratach (na okres nie dłuższy niż 5 lat) z jednoczesnym zachowaniem  bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nieruchomości.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Więcej informacji:   tutaj

 

Informacja Zarządu Spółdzielni z działalności w III kwartale 2014r.: pobierz

Informacja Rady Nadzorczej z działalności w III kwartale 2014: pobierz

Prezes Zarządu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pani Ewa Parzych wystąpiła z pismem do Rady Miasta Poznania o podjęcie uchwały umożliwiającej zapłatę należnej kwoty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu we własność w ratach. Poniżej publikujemy jego treść.

 

                                                                                                                   Poznań, dnia 13 października 2014r.

L. dz.  1661 /DN/2014

 

                                                                                Przewodniczący Rady Miasta Poznania

                                                                                                 Grzegorz Ganowicz

                                                                                              Radni Miasta Poznania

 

          Zwracam  się do Państwa z prośbą  w imieniu wyodrębnionych  właścicieli- mieszkańców Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, o podjęcie na jutrzejszej sesji Rady Miasta tj. w dniu 14.10.2014r., uchwały umożliwiającej zapłatę należnej kwoty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu we własność w ratach.

         Wielu właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych są to byli mieszkańcy lokali lokatorskich, którzy skorzystali ze zmian w Ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych i przekształcili lokatorskie prawo do lokalu w pełną własność. Jest to grupa mieszkańców często ubogich, którzy stali się właścicielami mieszkań tylko ze względu na możliwość wykupu ich za „symboliczną złotówkę”.

         Wielkość działek przynależnych do budynków w naszych zasobach wynosi ok. 2000-3000 m2 i mimo podjętej przez Państwa na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 10.12.2013r. uchwały (za którą bardzo dziękuję) o wysokiej bonifikacie przy przekształcaniu gruntów, są to często kwoty przekraczające w naszych zasobach wartość 3.000 zł.

Podaję przykłady (po bonifikacie):   

1. Osinowa 10ABC - dla lokalu o pow. 55,21m2,  kwota 3.422,88 zł

2. Osinowa 8ABC - dla lokalu o pow. 55,21m2,  kwota 3.598,24 zł

3. Orzechowa 32,34,36 - dla lokalu o pow. 51,09m2, kwota 3.034,64 zł

4. Orzechowa 8,10,12 - dla lokalu o pow. 51,09m2, kwota 2.944,80 zł

         Zarząd Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 21.02.2014r. złożył do Urzędu Miasta 29 wniosków (oraz 10 wniosków złożonych w 2011r.) o przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów pod budynkami we własność i do dnia dzisiejszego do żadnego przekształcenia nie doszło ze względu na brak jednomyślnej deklaracji ze strony wyodrębnionych właścicieli mieszkań.

        Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta zwraca się do nas z zapytaniem, czy mieszkańcy będą występować do sądu przeciwko tym, którzy zrezygnowali i nie złożyli deklaracji o zapłacie kwoty za przekształcenie. Mamy niestety już w naszych zasobach złożonych do Zarządu Spółdzielni 13 wniosków ze strony wyodrębnionych mieszkańców, o wystąpienie na drogę sądową przeciwko ich sąsiadom, którzy bardzo często tylko ze względu na swoją trudną sytuację finansową nie mogą do tego przekształcenia przystąpić.

       Uważam, że podjęcie przez Państwa uchwały o możliwości zapłaty należnej  Miastu kwoty za przekształcenie gruntów przez wyodrębnionych właścicieli w ratach, powstrzymałoby proces wystąpień mieszkańców jednego bloku przeciwko sobie na drogę sądową i znacznie przyspieszyło finalizację przekształceń.

       Informuję Państwa, że możliwość opłaty w ratach za przekształcenie nie jest konieczna dla właścicieli mieszkań spółdzielczych, ponieważ zarządzana przeze mnie  Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej i złożyliśmy już do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami deklaracje o gotowości zapłaty jednorazowej.

 

       Przepraszam, że zwracam się do Państwa drogą mailową a nie osobiście, ale przebywam obecnie na lekarskim zwolnieniu poszpitalnym.

                                                                                              

                                                                                       Z poważaniem

                                                                           Ewa Parzych - Prezes Zarządu

                                                                      Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej                     

       

Informacja Rady Nadzorczej DSM z działalności w II kwartale 2014r.: pobierz

Informacja Zarządu Spółdzielni z działalności w II kwartale 2014r.: pobierz

Informujemy, że poniżej znajduje się informacja Rady Nadzorczej oraz Zarządu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w I kwartale 2014r.

pobierz: Informacja Rady Nadzorczej

pobierz: Informacja Zarządu Spółdzielni