ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

sekretariat@debieckasm.pl

NIP: 777-00-03-452
REGON: P-631516028

PKO I o/Poznań
15 1020 4027 0000 1002 0033 1900

 

 DSM posiada do wynajęcia:

     1.  lokal użytkowy o pow. 99,00 m2 przy ulicy Racjonalizatorów 3
     2. lokal użytkowy o pow. 104,71 m2 przy ulicy Cedrowej 10
       3. pomieszczenie piwniczne w budynku przy ul. Cedrowej 1-5
        4. lokal użytkowy o pow. 51,88 m2 przy ul. Osinowej 14/16
        5. lokal użytkowy o pow. 24,70 m2 przy ul. Osinowej 14/16
        6. lokal użytkowy o pow. 305,64 m2 przy ul. Racjonalizatorów 3

Aktualności

Komunikat

Administracja Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu:

 3 września 2014r.

w godzinach:

 od 7:30 do 14:30

w budynkach

ŁOZOWA 34 

mogą wystąpić wyłączenia energii elektrycznej w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi prowadzonymi przez Spółkę: ENEA

26.08.2014

Złożenie ofert

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usługi na sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: spalinowych, dymowych i wentylacyjnych oraz ich czyszczenie i udrażnianie w budynkach na terenie DSM (złożenie ofert): pobierz

26.08.2014

Złożenie ofert

Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie wykonania: wymiana poziomu rur instalacji c.o. w budynku przy ul. Osinowej 8abc: pobierz

26.08.2014

Komunikat

K O M U N I K A T     E N E R G E T Y K I   

Administracja Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu: 

 4 września 2014r.

w godzinach:

 od 7:30 do 16:30

w budynkach

ŁOZOWA 22

ŚW. SZCZEPANA 5 

mogą wystąpić wyłączenia energii elektrycznej w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi prowadzonymi przez Spółkę ENEA

25.08.2014

Informacja z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu

Informacja Rady Nadzorczej DSM z działalności w II kwartale 2014r.: pobierz

Informacja Zarządu Spółdzielni z działalności w II kwartale 2014r.: pobierz

18.07.2014