ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 777-00-03-452
REGON: P-631516028

PKO I o/Poznań
15 1020 4027 0000 1002 0033 1900

 

                                                                                                                                                                        DSM posiada do wynajęcia :

                                                                                                                                                                          I. Lokale użytkowe

                                                                                                                                                      1)  Racjonalizatorów 3

                                                                                                                                              2)  Osinowa 14/16

                                                                                                                                                                    3) Cedrowa 10

                                                                                                                                                                      4) Cedrowa 7-11

                                                                                                                                                                      5)  Cedrowa 1-5

                                                                                                                                                                           II. Miejsca postojowe:

                                                                                                                                                                          Św. Szczepana

 

     

Uprzejmie informujemy mieszkańców budynku przy ul. Bukowa 12-12A-12B, że w dniu  31. lipca 2015 r. Zakład Sieci Cieplnej od godziny 800 przystąpi do napełniania wodą uzdatnioną sieci niskich parametrów do których jest podłączona Państwa instalacja centralnego ogrzewania w. budynku.

W związku z powyższym dział techniczny DSM uprzejmie prosi mieszkańców budynku o otwarcie zaworów termostatycznych przy grzejnikach c.o. na położenie maksymalne tj. skrajny czerwony punkt.

Powyższa czynność zapobiegnie zapowietrzeniu grzejników oraz zładu c.o. podczas uruchamiania instalacji na sezon grzewczy 2015/2016 w m-cu wrzesień br.

Ewentualne usterki prosimy zgłaszać w dziale technicznym Spółdzieln   –  tel. 061 / 8 344 - 987, 8 344 -983 lub bezpośrednio u konserwatora:   firma „ BOJA” Tel.      501-079-207   w pawilonie handlowym (od zaplecza) ul. Osinowa 14/16.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane zostanie dokanana kontrola w zakresie oceny stanu technicznego oraz czyszczenia przewodów kominowych wentylacyjno - spalinowych przez firmę: Usługi Kominiarskie "BARKOM" Sebastian Kowalski tel. kontaktowy 790-518-241. Prosimy o umożliwienie doknania kontroli przewodów wentylacyjno - spalinowych pomieszczeń mieszkalnych w n/w terminach:

1. Jaworowa 32-35   - 30.07.2015r.

2. Jaworowa 36-38   - 31.07.2015r.

3. Konarowa 4-6       - 03.08.2015r.

4. Konarowa 12-14   - 04.08.2015r.

5. Orzechowa 11-13 - 05.08.2015r.

6. Orzechowa 8 - 12 - 06.08.2015r.

7. Orzechowa 15-17 - 07.08.2015r.

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ulicy Św. Szczepana.
Miesięczny koszt najmu wynosi 70,00zł brutto

Osoby zainteresowane najmem proszone są o złożenie pisemnego wniosku w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 83 44 981 lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Racjonalizatorów 3 pokój nr 1.

Uprzejmie informujemy, że w dniu  04.11.2014r. odbyła się LXXV sesja Rady Miasta Poznania, w której uczestniczyła p. Ewa Parzych – Prezes Zarządu DSM.

W punkcie 14 porządku obrad głosowany był projekt uchwały PU 1294/14 A (zmieniający uchwałę Nr XL/602/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.) autorstwa Radnych Klubu PiS, poparty przez Radnego p. Łukasza Mikułę występującego w imieniu Klubu PO „w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości”.

 

uprawnionych do głosowania było:       37 osób
obecnych: 29 osób
nieobecnych: 8 osób

---------------------------------------------------------------------------

za projektem głosowało:                       28 osób
przeciwnych głosów: 0
wstrzymujących się: 1 osoba

 

 

Podjęta Uchwała Rady Miasta daje współużytkownikom wieczystym prawo wystąpienia z do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Poznania z wnioskiem o rozłożenie wymaganej kwoty wpłaty w ratach (na okres nie dłuższy niż 5 lat) z jednoczesnym zachowaniem  bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nieruchomości.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Więcej informacji:   tutaj

 

Prezes Zarządu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pani Ewa Parzych wystąpiła z pismem do Rady Miasta Poznania o podjęcie uchwały umożliwiającej zapłatę należnej kwoty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu we własność w ratach. Poniżej publikujemy jego treść.

 

                                                                                                                   Poznań, dnia 13 października 2014r.

L. dz.  1661 /DN/2014

 

                                                                                Przewodniczący Rady Miasta Poznania

                                                                                                 Grzegorz Ganowicz

                                                                                              Radni Miasta Poznania

 

          Zwracam  się do Państwa z prośbą  w imieniu wyodrębnionych  właścicieli- mieszkańców Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, o podjęcie na jutrzejszej sesji Rady Miasta tj. w dniu 14.10.2014r., uchwały umożliwiającej zapłatę należnej kwoty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu we własność w ratach.

         Wielu właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych są to byli mieszkańcy lokali lokatorskich, którzy skorzystali ze zmian w Ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych i przekształcili lokatorskie prawo do lokalu w pełną własność. Jest to grupa mieszkańców często ubogich, którzy stali się właścicielami mieszkań tylko ze względu na możliwość wykupu ich za „symboliczną złotówkę”.

         Wielkość działek przynależnych do budynków w naszych zasobach wynosi ok. 2000-3000 m2 i mimo podjętej przez Państwa na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 10.12.2013r. uchwały (za którą bardzo dziękuję) o wysokiej bonifikacie przy przekształcaniu gruntów, są to często kwoty przekraczające w naszych zasobach wartość 3.000 zł.

Podaję przykłady (po bonifikacie):   

1. Osinowa 10ABC - dla lokalu o pow. 55,21m2,  kwota 3.422,88 zł

2. Osinowa 8ABC - dla lokalu o pow. 55,21m2,  kwota 3.598,24 zł

3. Orzechowa 32,34,36 - dla lokalu o pow. 51,09m2, kwota 3.034,64 zł

4. Orzechowa 8,10,12 - dla lokalu o pow. 51,09m2, kwota 2.944,80 zł

         Zarząd Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 21.02.2014r. złożył do Urzędu Miasta 29 wniosków (oraz 10 wniosków złożonych w 2011r.) o przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów pod budynkami we własność i do dnia dzisiejszego do żadnego przekształcenia nie doszło ze względu na brak jednomyślnej deklaracji ze strony wyodrębnionych właścicieli mieszkań.

        Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta zwraca się do nas z zapytaniem, czy mieszkańcy będą występować do sądu przeciwko tym, którzy zrezygnowali i nie złożyli deklaracji o zapłacie kwoty za przekształcenie. Mamy niestety już w naszych zasobach złożonych do Zarządu Spółdzielni 13 wniosków ze strony wyodrębnionych mieszkańców, o wystąpienie na drogę sądową przeciwko ich sąsiadom, którzy bardzo często tylko ze względu na swoją trudną sytuację finansową nie mogą do tego przekształcenia przystąpić.

       Uważam, że podjęcie przez Państwa uchwały o możliwości zapłaty należnej  Miastu kwoty za przekształcenie gruntów przez wyodrębnionych właścicieli w ratach, powstrzymałoby proces wystąpień mieszkańców jednego bloku przeciwko sobie na drogę sądową i znacznie przyspieszyło finalizację przekształceń.

       Informuję Państwa, że możliwość opłaty w ratach za przekształcenie nie jest konieczna dla właścicieli mieszkań spółdzielczych, ponieważ zarządzana przeze mnie  Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej i złożyliśmy już do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami deklaracje o gotowości zapłaty jednorazowej.

 

       Przepraszam, że zwracam się do Państwa drogą mailową a nie osobiście, ale przebywam obecnie na lekarskim zwolnieniu poszpitalnym.

                                                                                              

                                                                                       Z poważaniem

                                                                           Ewa Parzych - Prezes Zarządu

                                                                      Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej                     

       

dotycząca    działań   zmierzających do przekształcenia prawa   użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości po wejściu w życie Uchwały Rady Miasta Poznania nr LX/920/VI/2013 z dnia 10.12.2013r.

Uprzejmie informujemy mieszkańców naszych nieruchomości, że  w dniu 23.01.2014r. weszła w życie uchwała Rady Miasta Poznania nr LX/920/VI/2013 z dnia 10.12.2013r. przyznająca korzystniejszą bonifikatę (w naszych zasobach na poziomie 88%-92%) od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa jako większościowy udziałowiec, reprezentujący mieszkańców posiadających spółdzielcze prawa do lokalu (własnościowe i lokatorskie),  złożyła już wnioski do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania o przekształcenie gruntów we własność. W związku z art. 2.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, warunkiem bezwzględnym powodzenia rozpoczętych przez Spółdzielnię działań jest przystąpienie do nich wszystkich współwłaścicieli tj. Spółdzielni oraz osób posiadających prawa odrębnej własności lokali.

Przekształcenie gruntów we własność pozwoli nam w przyszłości obniżyć koszty bieżących opłat za używanie mieszkań jak również uniknąć dalszych podwyżek z tytułu wieczystego użytkowania.

O postępie działań będziemy Państwa informować na stronie internetowej www.debieckasm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.