ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 777-00-03-452
REGON: P-631516028

PKO I o/Poznań
15 1020 4027 0000 1002 0033 1900

 

 DSM posiada do wynajęcia lokale użytkowe o powierzchni:

            1)  99,00 m2;  305,64 m2;  86,27 m2 -  Racjonalizatorów 3
  2)  51,88 m2  -  Osinowa14/16
3) 104,71 m2  - Cedrowa 10
  4)  23,20m2  -  Cedrowa 7-11
                   5) pomieszczenie piwniczne - 27,11 m2 - Cedrowa 1-5

Uprzejmie informujemy, że w budynku przy ul. Osinowej 8ABC zostanie przeprowadzone plombowanie liczników energii elektrycznej po modernizacjach instalacji przez firmę ENEA. Pracownik będzie plombował układy pomiarowe zamontowane w mieszkaniach. Prosimy o zrobienie miejsca w celu sprawnego plombowania licznika. Termin: 23.01.2015r. (piątek) w godz. 15:00 - 18:00. Dodatkowo nieobecni 24.01.2015r. (sobota) w godz. 8:00 - 11:00. Kontakt: 697-935-428.

Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi przez spółkę ENEA S.A.  pracami konserwacyjnymi w dniu 21.01.2015r. w godzinach 8:30 - 14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej w budynkach:

CZECHOSŁOWACKA 40

JAWOROWA 36, 38

KONAROWA 12, 14

 

Uprzjemie informujemy, że zgodnie z komunikaterm ogłoszonym przez spółkę Aquanet oraz prowadzonymi pracami przy budowie wiaduktu w dniu 16.01.2015r. w godzinach 8:00 - 18:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w budynkach:

RACJONALIZATORÓW 3

BUKOWA 14

BUKOWA 12-12A-12B

LASKOWA 2-4-6

CEDROWA 2-4-6-8-10-12

CEDROWA 1-3-5

CEDROWA 7-9-11

RACJONALIZATORÓW 5-7-9

WM JAWOROWA 68-70-72-74-76-78-80

JAWOROWA 32-34

JAWOROWA 36-38

KONAROWA 12-14

KONAROWA 4-6

CZECHOSŁOWACKA 40

Harmonogram odczytów centralnego ogrzewania i wody przez firmę UNIKA za 2014 rok: pobierz

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do sprzedaży sprzęt komputerowy tj.:
1.   Komputer HP Compaq DC 7100, SFF P4-520/256M/40GB/CD/WXP Pro PL
2.   Monitor NEC LCD 1770 NX BK „17”

3.   Komputer desktop HP DC 7800, C2Q/160GB/1GB/SC    

Cenę sprzedaży zestawu komputerowego tj. komputer + monitor ustala się na kwotę 480,00zł.( brutto), a cenę sprzedaży komputera HP DC 7800 ustala się na kwotę 410,00zł. (brutto) co stanowi 10% wartości zakupu sprzętu. Osoby zainteresowane kupnem szczegółowe informacje mogą uzyskać pod nr telefonu 61 834-49-85, lub w dziale księgowości pokój nr 5.
 

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ulicy Jaworowej.

Miesięczny koszt najmu wynosi 70,00zł brutto.

 

Osoby zainteresowane najmem proszone są o złożenie pisemnego wniosku w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 83 44 981 lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Racjonalizatorów 3 pokój nr 1.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu  04.11.2014r. odbyła się LXXV sesja Rady Miasta Poznania, w której uczestniczyła p. Ewa Parzych – Prezes Zarządu DSM.

W punkcie 14 porządku obrad głosowany był projekt uchwały PU 1294/14 A (zmieniający uchwałę Nr XL/602/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.) autorstwa Radnych Klubu PiS, poparty przez Radnego p. Łukasza Mikułę występującego w imieniu Klubu PO „w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości”.

 

uprawnionych do głosowania było:       37 osób
obecnych: 29 osób
nieobecnych: 8 osób

---------------------------------------------------------------------------

za projektem głosowało:                       28 osób
przeciwnych głosów: 0
wstrzymujących się: 1 osoba

 

 

Podjęta Uchwała Rady Miasta daje współużytkownikom wieczystym prawo wystąpienia z do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Poznania z wnioskiem o rozłożenie wymaganej kwoty wpłaty w ratach (na okres nie dłuższy niż 5 lat) z jednoczesnym zachowaniem  bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nieruchomości.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Więcej informacji:   tutaj

 

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do sprzedaży następujący sprzęt komputerowy:

1.  Drukarka HP DeskJet 920C – cena sprzedaży 50,00zł.

2.  Monitor NEC MS LCD 1560 NX “15” – cena sprzedaży 50,00zł.

3.  Komputer HP Compaq DC 7100, CMT,P4-530/512M /40GB
     /CD/WXP Pro – cena sprzedaży 100,00zł.

Osoby zainteresowane kupnem szczegółowe informacje mogą uzyskać pod nr telefonu 61 834-49-85, lub w dziale księgowości pokój nr 5.

Informacja Zarządu Spółdzielni z działalności w III kwartale 2014r.: pobierz

Informacja Rady Nadzorczej z działalności w III kwartale 2014: pobierz

Prezes Zarządu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pani Ewa Parzych wystąpiła z pismem do Rady Miasta Poznania o podjęcie uchwały umożliwiającej zapłatę należnej kwoty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu we własność w ratach. Poniżej publikujemy jego treść.

 

                                                                                                                   Poznań, dnia 13 października 2014r.

L. dz.  1661 /DN/2014

 

                                                                                Przewodniczący Rady Miasta Poznania

                                                                                                 Grzegorz Ganowicz

                                                                                              Radni Miasta Poznania

 

          Zwracam  się do Państwa z prośbą  w imieniu wyodrębnionych  właścicieli- mieszkańców Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, o podjęcie na jutrzejszej sesji Rady Miasta tj. w dniu 14.10.2014r., uchwały umożliwiającej zapłatę należnej kwoty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu we własność w ratach.

         Wielu właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych są to byli mieszkańcy lokali lokatorskich, którzy skorzystali ze zmian w Ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych i przekształcili lokatorskie prawo do lokalu w pełną własność. Jest to grupa mieszkańców często ubogich, którzy stali się właścicielami mieszkań tylko ze względu na możliwość wykupu ich za „symboliczną złotówkę”.

         Wielkość działek przynależnych do budynków w naszych zasobach wynosi ok. 2000-3000 m2 i mimo podjętej przez Państwa na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 10.12.2013r. uchwały (za którą bardzo dziękuję) o wysokiej bonifikacie przy przekształcaniu gruntów, są to często kwoty przekraczające w naszych zasobach wartość 3.000 zł.

Podaję przykłady (po bonifikacie):   

1. Osinowa 10ABC - dla lokalu o pow. 55,21m2,  kwota 3.422,88 zł

2. Osinowa 8ABC - dla lokalu o pow. 55,21m2,  kwota 3.598,24 zł

3. Orzechowa 32,34,36 - dla lokalu o pow. 51,09m2, kwota 3.034,64 zł

4. Orzechowa 8,10,12 - dla lokalu o pow. 51,09m2, kwota 2.944,80 zł

         Zarząd Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 21.02.2014r. złożył do Urzędu Miasta 29 wniosków (oraz 10 wniosków złożonych w 2011r.) o przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów pod budynkami we własność i do dnia dzisiejszego do żadnego przekształcenia nie doszło ze względu na brak jednomyślnej deklaracji ze strony wyodrębnionych właścicieli mieszkań.

        Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta zwraca się do nas z zapytaniem, czy mieszkańcy będą występować do sądu przeciwko tym, którzy zrezygnowali i nie złożyli deklaracji o zapłacie kwoty za przekształcenie. Mamy niestety już w naszych zasobach złożonych do Zarządu Spółdzielni 13 wniosków ze strony wyodrębnionych mieszkańców, o wystąpienie na drogę sądową przeciwko ich sąsiadom, którzy bardzo często tylko ze względu na swoją trudną sytuację finansową nie mogą do tego przekształcenia przystąpić.

       Uważam, że podjęcie przez Państwa uchwały o możliwości zapłaty należnej  Miastu kwoty za przekształcenie gruntów przez wyodrębnionych właścicieli w ratach, powstrzymałoby proces wystąpień mieszkańców jednego bloku przeciwko sobie na drogę sądową i znacznie przyspieszyło finalizację przekształceń.

       Informuję Państwa, że możliwość opłaty w ratach za przekształcenie nie jest konieczna dla właścicieli mieszkań spółdzielczych, ponieważ zarządzana przeze mnie  Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej i złożyliśmy już do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami deklaracje o gotowości zapłaty jednorazowej.

 

       Przepraszam, że zwracam się do Państwa drogą mailową a nie osobiście, ale przebywam obecnie na lekarskim zwolnieniu poszpitalnym.

                                                                                              

                                                                                       Z poważaniem

                                                                           Ewa Parzych - Prezes Zarządu

                                                                      Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej