ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 777-00-03-452
REGON: P-631516028

PKO I o/Poznań
15 1020 4027 0000 1002 0033 1900

 

                                                                                                                                                                        DSM posiada do wynajęcia :

                                                                                                                                                                          I. Lokale użytkowe

                                                                                                                                                           1)  Racjonalizatorów 3

                                                                                                                                              2)  Osinowa 14/16

                                                                                                                                                                    3) Cedrowa 10

                                                                                                                                                                                                     4) Orzechowa 26-30

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                          

 

     

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowaprzesyła podziękowanie dla nieruchomości:

- Dębowa 53-55-57

- Jaworowa 32-34

- Konarowa 12-14

- Laskowa 2-4-6

- Osinowa 13-13A-13B

za udział w XXII edycji konkursu „Zielony Poznań” w kategorii obiektu: zieleniec.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców miasta Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczych oraz podmiotów gospodarczych wszystkich sektorów, którzy zgłaszają swoje ukwiecone balkony, ogrody przydomowe, zieleńce, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pasy zieleni.

Celem konkursu jest edukacja społeczna mieszkańców w zakresie estetyki i kultury
kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania oraz utrwalanie wizerunku Miasta Poznania postrzeganego zawsze jako miasto zieleni.

Wszystkim uczestnikom zostały wręczone okolicznościowe dyplomy oraz otrzymaliśmy nawozy do pielęgnacji roślin.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego zostaną przeprowadzone przeglądy przewodów kominowych w następujących terminach:

- 02.11.2015 bud. Orzechowa 14-16-18

- 03.11.2015 bud. Orzechowa 19-21, Orzechowa 20-22-24

- 04.11.2015 bud.Orzechowa 23-25, Orzechowa 27-29

- 05.11.2015 bud. Orzechowa 26-28-30, Orzechowa 32-34-36

- 06.11.2015 bud. Platanowa 2-4-6-8-10

- 09.11.2015 bud. Laskowa 2-4-6

- 10.11.2015 bud. Łozowa 83-85-87

Przeglądy zostaną przeprowadzone przez firmę: Usługi Kominiarskie i Ogólnobudowlane tel. 790-518-241 w godzinach od 10:00 do 13:00 oraz od 16:00 do 18:00.

 

Informujemy, że poniżej znajdują się informacje z działalności Rady Nadzorczej Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okresy:

II kwartał 2015r.   - TUTAJ

III kwartał 2015r.  - TUTAJ

 

Informujemy, że można skorzystać z kolejnej edycji Funduszu Wodociągowego Aquanet. Zadaniem Funduszu jest pomoc w regulowaniu rachunków za wodę i ścieki klientom o najniższych dochodach, obsługiwanym przez Aquanet S.A. Termin składania wniosków 19.10.2015 - 08.01.2016.

Zasady dofinansowania do rachunków za zimną wodę i ścieki znajdują się: TUTAJ

Więcej informacji oraz wniosek można pobrać ze strony internetowej:  http://www.funduszwodociagowy.pl/

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia miejsca postojowe dla samochodu osobowego przy następujących lokalizacjach:

a) ul. Św. Szczepana (dwa miejsce postojowe)

b) ul. Jaworowa         (jedno miejsce postojowe)

Miesięczny koszt najmu wynosi 70,00 zł brutto. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61/ 8344-981, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Spółdzielni - pokój nr 1.

W związku z przesłaną informacją z Urzędu Miasta Poznania ruszyły duże badania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Poznania. Na terenie Poznania do dnia 15 października br ankieterzy chcą dotrzeć do 3000 gospodarstw domowych. Na podstawie przeprowadzonych ankiet powstanie diagnoza potrzeb mieszkaniowych, nad którą pracują Miasto Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się wziąć udział w badaniu, nie tylko pomogą w tworzeniu przyszłej polityki mieszkaniowej miasta Poznania, ale mogą też wygrać atrakcyjne nagrody.

 

Ankietę można wypełnić także przez internet na stronie http://www.potrzebymieszkaniowe.pl/

Informujemy, że w Poznańskim Centrum Świadczeń można ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny. Jest on skierowany do osób, które mają ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego. Świadczenie to stanowi częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel: 61 646 -33 -44

lub na stronie internetowej  http://www.pcs-poznan.pl/  (można pobrać wniosek)

Szczegółowe informacje można znaleźć również: TUTAJ

 

Informujemy mieszkańców, że od dnia 01.09.2015r. odbędzie się drugi przegląd instalacji i urządzeń gazowych. Przegląd jest konieczny w celu wykrycia wszelkich nieszczelności w Państwa mieszkaniach oraz budynku i jest przeglądem obowiązkowym. Szczegółowe informacje o terminie będą znajdowały się w skrzynkach pocztowych.  Termin drugi jest terminem ostatecznym. Telefon do firmy "BOJA" dokonującej przeglądu: 501 - 07 - 92 - 07.

Uprzejmie informujemy, że w dniu  04.11.2014r. odbyła się LXXV sesja Rady Miasta Poznania, w której uczestniczyła p. Ewa Parzych – Prezes Zarządu DSM.

W punkcie 14 porządku obrad głosowany był projekt uchwały PU 1294/14 A (zmieniający uchwałę Nr XL/602/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.) autorstwa Radnych Klubu PiS, poparty przez Radnego p. Łukasza Mikułę występującego w imieniu Klubu PO „w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości”.

 

uprawnionych do głosowania było:       37 osób
obecnych: 29 osób
nieobecnych: 8 osób

---------------------------------------------------------------------------

za projektem głosowało:                       28 osób
przeciwnych głosów: 0
wstrzymujących się: 1 osoba

 

 

Podjęta Uchwała Rady Miasta daje współużytkownikom wieczystym prawo wystąpienia z do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Poznania z wnioskiem o rozłożenie wymaganej kwoty wpłaty w ratach (na okres nie dłuższy niż 5 lat) z jednoczesnym zachowaniem  bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nieruchomości.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Więcej informacji:   tutaj

 

Prezes Zarządu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pani Ewa Parzych wystąpiła z pismem do Rady Miasta Poznania o podjęcie uchwały umożliwiającej zapłatę należnej kwoty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu we własność w ratach. Poniżej publikujemy jego treść.

 

                                                                                                                   Poznań, dnia 13 października 2014r.

L. dz.  1661 /DN/2014

 

                                                                                Przewodniczący Rady Miasta Poznania

                                                                                                 Grzegorz Ganowicz

                                                                                              Radni Miasta Poznania

 

          Zwracam  się do Państwa z prośbą  w imieniu wyodrębnionych  właścicieli- mieszkańców Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, o podjęcie na jutrzejszej sesji Rady Miasta tj. w dniu 14.10.2014r., uchwały umożliwiającej zapłatę należnej kwoty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu we własność w ratach.

         Wielu właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych są to byli mieszkańcy lokali lokatorskich, którzy skorzystali ze zmian w Ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych i przekształcili lokatorskie prawo do lokalu w pełną własność. Jest to grupa mieszkańców często ubogich, którzy stali się właścicielami mieszkań tylko ze względu na możliwość wykupu ich za „symboliczną złotówkę”.

         Wielkość działek przynależnych do budynków w naszych zasobach wynosi ok. 2000-3000 m2 i mimo podjętej przez Państwa na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 10.12.2013r. uchwały (za którą bardzo dziękuję) o wysokiej bonifikacie przy przekształcaniu gruntów, są to często kwoty przekraczające w naszych zasobach wartość 3.000 zł.

Podaję przykłady (po bonifikacie):   

1. Osinowa 10ABC - dla lokalu o pow. 55,21m2,  kwota 3.422,88 zł

2. Osinowa 8ABC - dla lokalu o pow. 55,21m2,  kwota 3.598,24 zł

3. Orzechowa 32,34,36 - dla lokalu o pow. 51,09m2, kwota 3.034,64 zł

4. Orzechowa 8,10,12 - dla lokalu o pow. 51,09m2, kwota 2.944,80 zł

         Zarząd Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 21.02.2014r. złożył do Urzędu Miasta 29 wniosków (oraz 10 wniosków złożonych w 2011r.) o przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów pod budynkami we własność i do dnia dzisiejszego do żadnego przekształcenia nie doszło ze względu na brak jednomyślnej deklaracji ze strony wyodrębnionych właścicieli mieszkań.

        Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta zwraca się do nas z zapytaniem, czy mieszkańcy będą występować do sądu przeciwko tym, którzy zrezygnowali i nie złożyli deklaracji o zapłacie kwoty za przekształcenie. Mamy niestety już w naszych zasobach złożonych do Zarządu Spółdzielni 13 wniosków ze strony wyodrębnionych mieszkańców, o wystąpienie na drogę sądową przeciwko ich sąsiadom, którzy bardzo często tylko ze względu na swoją trudną sytuację finansową nie mogą do tego przekształcenia przystąpić.

       Uważam, że podjęcie przez Państwa uchwały o możliwości zapłaty należnej  Miastu kwoty za przekształcenie gruntów przez wyodrębnionych właścicieli w ratach, powstrzymałoby proces wystąpień mieszkańców jednego bloku przeciwko sobie na drogę sądową i znacznie przyspieszyło finalizację przekształceń.

       Informuję Państwa, że możliwość opłaty w ratach za przekształcenie nie jest konieczna dla właścicieli mieszkań spółdzielczych, ponieważ zarządzana przeze mnie  Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej i złożyliśmy już do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami deklaracje o gotowości zapłaty jednorazowej.

 

       Przepraszam, że zwracam się do Państwa drogą mailową a nie osobiście, ale przebywam obecnie na lekarskim zwolnieniu poszpitalnym.

                                                                                              

                                                                                       Z poważaniem

                                                                           Ewa Parzych - Prezes Zarządu

                                                                      Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej