ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

sekretariat@debieckasm.pl

NIP: 777-00-03-452
REGON: P-631516028

PKO I o/Poznań
15 1020 4027 0000 1002 0033 1900

 

 DSM posiada do wynajęcia:

   1.  lokal użytkowy o pow. 99,00 m2 przy ulicy Racjonalizatorów 3
    2. lokal użytkowy o pow. 27,81 m2 przy ulicy Orzechowej 26-30
    3. lokal użytkowy o pow. 104,71 m2 przy ulicy Cedrowej 10
       4. pomieszczenie piwniczne w budynku przy ul. Bukowej 12ab
       5. pomieszczenie piwniczne w budynku przy ul. Cedrowej 1-5
      6. lokal użytkowy o pow. 54,70 m2 przy ulicy Cedrowej 6
        7. lokal użytkowy o pow. 51,88 m2 przy ul. Osinowej 14/16

Aktualności

Informacja dla mieszkańców

dotycząca    działań   zmierzających do przekształcenia prawa   użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości po wejściu w życie Uchwały Rady Miasta Poznania nr LX/920/VI/2013 z dnia 10.12.2013r.

Uprzejmie informujemy mieszkańców naszych nieruchomości, że  w dniu 23.01.2014r. weszła w życie uchwała Rady Miasta Poznania nr LX/920/VI/2013 z dnia 10.12.2013r. przyznająca korzystniejszą bonifikatę (w naszych zasobach na poziomie 88%-92%) od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa jako większościowy udziałowiec, reprezentujący mieszkańców posiadających spółdzielcze prawa do lokalu (własnościowe i lokatorskie),  złożyła już wnioski do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania o przekształcenie gruntów we własność. W związku z art. 2.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, warunkiem bezwzględnym powodzenia rozpoczętych przez Spółdzielnię działań jest przystąpienie do nich wszystkich współwłaścicieli tj. Spółdzielni oraz osób posiadających prawa odrębnej własności lokali.

Przekształcenie gruntów we własność pozwoli nam w przyszłości obniżyć koszty bieżących opłat za używanie mieszkań jak również uniknąć dalszych podwyżek z tytułu wieczystego użytkowania.

O postępie działań będziemy Państwa informować na stronie internetowej www.debieckasm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.  

 

 

03.03.2014

Informacja

Informujemy, że w budynku przy ul. Osinowej 13ab nastąpi wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody.                                                                                                                                                               

Poniżej podajemy termin oraz orientacyjną godzinę wykonania prac:

a) 5 marzec 2014r. (środa) - Osinowa 13 (od 8:00 - 11:30)

                                                  - Osinowa 13a (12:00 - 15:30) 

b) 6 marzec 2014r. (czwartek) - Osinowa 13b (od 8:00 - 11:30)

Prace w mieszkaniach uzgodnionych telefonicznie w godzinach 15:30 - 16:30.

Wymiana wodomierzy wykonywana jest przez firmę: "BOJA" Zakład Instalacji Wod-Kan, C.O. i Gazu Jacek Borkowski tel. 501-07-92-07.

Pracownicy nie pobierają żadnych opłat za wykonaną wymianę.

26.02.2014

Komunikat

Informujemy, że poniżej znajduje się informacja Rady Nadzorczej oraz Zarządu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w IV kwartale 2013r.

pobierz: Informacja Rady Nadzorczej

pobierz: Informacja Zarządu Spółdzielni

 

29.01.2014

Harmonogram odczytów centralnego ogrzewania oraz wody przez firmę UNIKA

 Harmonogram znajduje się w pliku: Harmonogram.pdf

09.01.2014

Szanowni Mieszkańcy!

Dynamicznie rozwijający się rynek telekomunikacyjny oraz zakres wdrażania nowych technologii wymógł konieczność wprowadzenia rozwiązań polegających na uproszczeniu i ujednoliceniu procedur
w zakresie obsługi Klienta i dostępu do usług multimedialnych świadczonych poprzez sieć kablową.

Wobec powyższego, uprzejmie informujemy, iż z uwagi na ograniczenia natury technicznej i prawnej z dniem 1 stycznia 2014 roku Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprzestaje świadczenia usług w zakresie zawierania umów i pobierania opłat z tytułu abonamentu telewizji kablowej w technologii analogowej świadczonej przez INEA S.A., spółki będącej od dnia 31 października 2013 roku następcą prawnym spółki TESAT Sp. z o.o. Oznacza to, iż z dniem 1 stycznia 2014 roku Państwa opłaty czynszowe zostaną obniżone o wysokość kwoty Państwa opłaty abonamentowej za wyżej wymienioną usługę telewizji kablowej. Nowy wymiar opłat czynszowych, które nie uwzględniają tej opłaty otrzymają Państwo pod koniec grudnia 2013 roku.

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę, iż wprowadzenie powyższej zmiany spowoduje konieczność uiszczania opłaty abonamentowej za usługę telewizji kablowej w technologii analogowej bezpośrednio do INEA, wcześniej TESAT, na podstawie comiesięcznej faktury, która będzie zawierała numer konta bankowego do ww. wpłat. Pierwszą fakturę od INEA, zawierającą opłatę abonamentową za usługę telewizji kablowej w technologii analogowej, otrzymają Państwo w styczniu 2014 roku. Wysokość opłaty za ww. usługę telewizji kablowej można sprawdzić zarówno na dotychczasowych zestawieniach wymiaru opłat czynszowych lub w cenniku dostarczonym w ramach umowy abonenckiej zawartej z TESAT,  której stroną z mocy prawa stała się INEA.

20.12.2013Czytaj więcej >>>